top of page

Kim jesteśmy ?

Witaj,

miło, że zajrzałaś/zajrzałeś na tę stronę. Chcemy napisać nieco o sobie - kim jesteśmy i w co wierzymy...

Kobieta z Biblii
Kim jesteśmy? W co wierzymy?

        Jesteśmy chrześcijanami, którzy zgromadzają się w Warszawie przy ul. Ogrodowej 37 w lokalu nr 33.

Jesteśmy przekonani, że Biblia jest nadal aktualna w dzisiejszych czasach. W tej Księdze znajdujemy odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące życia. Biblia da Ci również odpowiedź na takie tematy jak: ratunek, życie wieczne czy sens Twojego życia.

       Wierzymy, że jesteśmy połączeni ze wszystkimi dziećmi Bożymi tj. ze wszystkimi ludźmi, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela.

Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego.

(Ew. Jana 1,12)

 Pochodzenie, płeć, wiek, pozycja społeczna czy wyznanie nie są decydujące.

Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie.

(List do Galacjan 3,28)

 Decydujące znaczenie ma szczere wyznanie grzechów przed Bogiem i związane z tym przebaczenie (ze strony Boga) i nawrócenie (z naszej strony) z życia bez Boga do życia w żywej relacji z Bogiem.

Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.

(1. List Jana 1,9)

Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego... a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca.

(2. List do Tymoteusza 2,19+22)

 Jako zadeklarowani chrześcijanie chcemy żyć zgodnie z Biblią.

 Kiedy schodzimy się jako Zbór, polegamy na obietnicy Pana Jezusa:

Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich.

(Ew. Mateusza 18,20)

 Mamy pragnienie służyć Bogu w naszym życiu i oczekujemy na przyjście Pana Jezusa z nieba.

...nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna jego z niebios.

(1. List do Tesaloniczan 1,9-10)

 Naszą nadzieją jest wieczna społeczność z Panem Jezusem i Bogiem w domu Ojca.

W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli.

(Ew. Jana 14,2-3)

 Nasza wiara opiera się na Biblii. Wierzymy, że:

- Bóg jest Stwórcą,

- Biblia jest bezbłędnym Słowem Bożym,

- każdy człowiek jest odpowiedzialny przed Stwórcą,

- każdy człowiek jest grzesznikiem i potrzebuje przebaczenia swoich win,

- ratunek jest możliwy dla każdego człowieka,

- Jezus Chrystus jest Synem Bożym i jedyną drogą do ratunku,

- wyratowani ludzie będą na zawsze w niebie.

bottom of page